Algemene voorwaarden Sportschool013

 • De cursist heeft minstens de leeftijd van 2 (Tigers), 6 (Kidsafety), 9 (Kids Krav Maga/ Jeugdboksen), 10 (Total Defense), 12 (Boksen/ Boksconditie/ Fight ’n Shape/ Jeugd Krav Maga), 16 (MMA) of 18 jaar (Krav Maga) bereikt.
 • De cursist heeft geen strafblad (er kan gevraagd worden naar een bewijs omtrent gedrag).
 • Training geschiedt geheel op eigen risico.
 • Sportschool 013 is niet aansprakelijk voor enig letsel, schade en of diefstal tijdens, voor of na de trainingen.
 • Sportschool 013 gaat er vanuit dat de cursist zelf is verzekerd.
 • De instructeur heeft het recht personen de toegang tot de trainingen te weigeren mocht hij/ zij dit nodig vinden voor de veiligheid of sfeer tijdens de training.
 • Voor Krav Maga en Kidsafety zijn er kledingvoorschriften en wordt er getraind in een KMG Krav Maga of een Kidsafety uniform.
 • Wanneer cursisten meedoen aan sparringsoefeningen is de juiste bescherming verplicht. Deelname aan de sparringsoefeningen is niet verplicht.
 • Sportschool 013 is aangesloten bij Krav Maga Global (KMG). Beoefenaars van Krav Maga van 18 jaar en ouder dienen zich ook bij KMG in te schrijven via www.kmgnl.nl.
 • Contributie bedraagt per 1-1-2021
  • €. 29,- per maand voor 1 training per week
  • €. 47,50 voor onbeperkt trainen. (18 jaar en ouder)
  • €. 37,50 voor onbeperkt trainen (kids en jeugd tot 18 jaar)
  • Sportschool 013 behoudt zich het recht om deze contributie elk jaar aan te passen
 • Contributie wordt in opdacht van de app Sportbit betaald via automatische incasso door middel van de Rabobank. De betaling vindt maandelijks plaats rond de eerste van de maand.
 • Bij het herhaaldelijk ontbreken van de betaling en mislukken van incasso schakelen wij een incassobureau in. De incassokosten worden verhaald op de cursist.
 • Lidmaatschap eindigt door
  • a. overlijden
  • b. door schriftelijke opzegging van de cursist, met een opzegtermijn van een volle kalendermaand
  • c. door schriftelijke opzegging namens Sportschool 013
  • d. Door royement, wanneer een lid in strijd met de voorwaarden of besluiten handelt of Sportschool 013 op onredelijke wijze benadeelt. Degene, die is geroyeerd, verliest onmiddellijk alle rechten uit het lidmaatschap voortvloeiende; hij/zij is evenwel gehouden alle ingegane (ook financiële) verplichtingen, waaraan nog niet werd voldaan na te komen.